top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: GoodEat Tuğçe Üğdül Yazan

(V.K.N: 9050246502

Adresi: Büyükşehir Mah. Atatürk Blv. Güzelkent Sitasi B9 Blok No:47 İç Kapı No:17 Beylikdüzü İstanbul

E-posta: tugceugdulyazan@gmail.com

 

 

ALICI BİLGİLERİ

 

Ad Soyad / Ünvan:

TC Kimlik Numarası:

Adres :

Telefon :

E-posta:

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait  www.goodeat.com.tr  internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, Sözleşme’nin 3. Maddesinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

2.2. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve takas hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.goodeat.com.tr   sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, vb. ile  tüm vergiler dahil satış bedeli, www.goodeat.com.tr adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Listelenen ve www.goodeat.com.tr sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI’nın, fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Ön bilgilendirme ve işbu Sözleşme hükümleri ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.

 

2.3. Fatura, e-arşiv faturası şeklinde, ALICI’nın sipariş esnasında vermiş olduğu e-posta adresine mail yoluyla iletilecektir. E-arşiv faturası şeklinde gönderimin mümkün olmadığı takdirde, fatura sipariş ile birlikte ALICI’ya teslim edilecektir.

 

 

 

MADDE 3- ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

 

Açıklama

Ürün Adı

Adet

KDV Tutarı

Kargo Ücreti

Ödeme Şekli

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

Toplam Bedel (KDV Dahil)

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek, kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde, SATICI sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

 

4.3. Sözleşme konusu her bir ürün, sipariş tarihinden itibaren 10-15 iş günü içinde, ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruma teslim edilir. ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak kargo teslim süreleri değişiklik gösterebilir. SATICI, ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığından dolayı, kargoda yaşanabilecek gecikmelerden sorumlu tutulamaz. 

Yurtdışına gönderimi yapılacak ürünlerin teslimat süreleri değişiklik gösterebilir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Bunun dışında teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

 

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.7. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir.

 

ALICI’nın satın aldığı ürün 30 gün içinde teslim edilemez ise, ALICI siparişi iptal edilebilir. Bu halde, ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 7 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9. Cayma hakkı, SATICI’nın önceden öngöremeyeceği, mücbir sebeplerden dolayı, ürünü tedarik edememesi halinde kullanılabilir.

 

4.10. ALICI, SATICI’ya ait www.goodeat.com.tr URL adresli web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

4.11. ALICI, SATICI’ya ait SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

MADDE 5- ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ

 

5.1. ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. ALICI, SATICI’nın banka hesabına Havale/Eft yaparak da ödeme işlemini gerçekleştirebilir. 

Yurtdışından verilen siparişlerde, Western Union yöntemiyle de ödeme yapılabilir. (Bunun için, iletişim bilgilerimizden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.)

 

5.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir.

Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir.

 

5.3. Vadeli satışların sadece Banka’ya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 6 – DEĞİŞİM VE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

 

6.1. ALICI, satışa konu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 3 (üç) gün içinde ürünün bedenini, ya da modelini değişim hakkını kullanabilir yahut üründen cayma hakkını kullanacağını bildirebilir. Değişim veya cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya, e-posta veya telefon ile açık bir bildirimde bulunulması gerekir. 

ALICI, değişim veya cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde, e-arşiv faturasını, ya da ürünle birlikte gönderilen faturayı  satıcı adresine gönderilmesi gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde, vergi mevzuatı gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse, değişim veya cayma hakkı kullanılamaz.

 

6.2. Değişim hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimin, SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 ila 15 iş günü içinde, ALICI’nın seçeceği başka bir ürün  SATICI tarafından ALICI’ya gönderilir. ALICI, farklı bir ürün ile değişiklik yapmak istediğinde, talep ettiği ürünün daha yüksek bedelli olması halinde, aradaki fiyat farkını ödemekle mükelleftir. Değişim talep edilen ürün, daha önce satın alınan ürünün bedelinden daha düşük bedelde ise, SATICI, ALICI’nın bildireceği banka hesap numarasına, aradaki farkı iade etmekle mükelleftir.

 

6.3. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin olarak ise; ürünler, vasfı itibariyle sipariş verildikten sonra ürün teslim edilmeden ALICI tarafından cayma hakkı kullanılamaz.

 

 

6.4 Ürün teslim edildikten sonra ise; ancak 3 gün içinde cayma hakkı kullanılacağı ALICI tarafından SATICIYA yazılı olarak bildirildikten sonra ve ürünün orjinalliğini kaybetmemiş, kullanılmamış, üzerine herhangi bir koku sinmemiş ve faturası ile birlikte tarafımıza gönderilmesi kaydı ile kullanılır. İadeye konu ürünün yukarıdaki şartları taşımaması halinde cayma hakkı kabul edilemeyeceğinin ve ürünün ALICI’ya geri gönderileceğini ALICI işbu sözleşmenin imzası ile kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Ek olarak değişim ve iade durumlarında kargo ücretlerinin ne şekilde yansıtılacağı ilgili başlıkta ayrıntılı olarak düzenlenmiş olduğundan müşteriler buna göre kargo sürecinin yürütüleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 -DEĞİŞİM ve CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜN ve HİZMETLER

 

a) ALICI’nın kullandığı tespit edilen, üzerinde herhangi bir koku bulunan, ıslanan, sağlıklı tüketim niteliğini kaybeden

b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan,

c) ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde değişimi sağlık açısından uygun olmayan ürünler,

d) teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması

mümkün olmayan ürünler için değişim yahut cayma hakkı kullanılması mümkün değildir.

Değişim hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin hakkın kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

MADDE 8- BÜTÜNSELLİK

 

Web sitesinde yer alan “İade ve Değişim Koşulları” işbu sözleşmenin ayrılmaz bir bütünüdür. 

 

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

ALICI, www.goodeat.com.tr URL adresli site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu SÖZLEŞME’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI:

ALICI:

TARİH:

bottom of page